منوی شاخه ها

اشتراک گذاری

ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

ارسال شده توسط : s.nejatzadegan    تاریخ : سه شنبه، 10 ارديبهشت، 1387    نظر شما چیست؟   
درجه 0/5 (0%) (0 رای)

به نام خدا ...

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه آقای محسن روحانی فرزند عزیزاله به شرح پرونده‎هایکلاسه ۸۵/۷۸۷ و ۸۵/۷۸۸ به عنوان شخص حقیقی و اصیل در پرونده مبادرت به طرح شکایت نموده و متذکر طرح دعوی با سمت مدیرعامل شرکت سراج صبای شیراز یا دارنده حق امضاء و طرح دعوی در مراجع قضائی از سوی آن شرکت نشده و محتویات پرونده‎های مزبور مفید طرح شکایت از طرف شخص نامبرده است در حالی که رای مراجع حل‌اختلاف کار به طرفیت شرکت صبای شیراز صادر گردیده است، بنابراین صدور قرار رد شکایت نامبرده به لحاظ عدم طرح شکایت از طرف شرکت نامبرده به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه هفدهم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه هشتم تجدیدنظر قرار گرفته است، صحیح و موافق مقررات می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.تاریخ: ۲۰/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۷۰۱
کلاسه پرونده: ۸۶/۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت سراج صبای شیراز.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۷۸۸ موضوع شکایت آقای محسن روحانی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز بخواسته، اعتراض به رای شماره ۶/۹۰/ ه‍ـ ـ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ هیات، به شرح دادنامه شماره۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، در مورد شکایت شاکی، نظر به اینکه رای مزبور در مورد شرکت سراج صبای شیراز که یک شخصیت حقوقی مستقل است صادرگردیده نه در مورد شخص شاکی، از طرف شاکی هم بعنوان یک شخصیت حقوقی طرح شکایت ننموده بنابراین سمتش برای طرح شکایت محرز نبوده مستنداً به مادتین ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت و بند (الف) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۹۱ موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شرکت سراج صبای شیراز نسبت به دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ صادره از شعبه هفدهم بشرح دادنامه شماره۱۲۰۹ مورخ۴/۱۰/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وفق صورتجلسه مجمع عمومی شرکت، آقای محسن روحانی عمل نکرده است لذا چون از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید می‎گردد. ب ـ۱ـ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۷۸۷ موضوع شکایت آقای محسن روحانی بطرفیت، هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شیراز بخواسته، اعتراض به رای مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شیراز بشرح دادنامه شماره۷۲۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه رای مزبور در مورد شرکت سراج صبای شیراز که یک شخصیت حقوقی طرح شکایت ننموده بنابراین سمتش برای طرح شکایت محرز نبوده، مستنداً به مادتین ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت و بند (الف) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۴۹ موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شرکت سراج صبای شیراز نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۱۷ دیوان بشرح دادنامه شماره ۱۲۷۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور قرار رد شکایت اجمالاً وارد بنظر می‎رسد، زیرا امضاءکنندگان دادخواست اولیه با توجه به متن آگهی رسمی شرکت سراج صبای شیراز در روزنامه رسمی به شماره ثبت ۸۹۵۴ ـ ۸/۳/۱۳۸۵ اداره کل ثبت فارس و اختیارات مندرج در آگهی مذکور مبادرت به تنظیم دادخواست کرده و در ذیل دادخواست امضاء رئیس هیات مدیره مضافاً امضاء مدیرعامل به تصدیق دادگستری شیراز رسیده است و بر طبق متن روزنامه رسمی این دو می‎بایست دادخواست را امضاء می‎کرده‎اند و به امضاء شخص دیگری نیاز نبوده است. مضافاً نظر باینکه شرکت مذکور با دو برگ تسویه حسابهای ارائه داده شده به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اعلام کرده که مطالبات کارگر را (غیر از حق سنوات) پرداخته و این مطالبات در متن آن اوراق منجمله حقوق پایه و عیدی و پاداش و غیره قید شده ولی در متن رای هیات تشخیص اداره کار هیچ اشاره‎ای به این اوراق نگردیده است و این حقوق پرداختی مورد نظر نبوده لذا با وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواه و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت اولیه شاکی را جهت طرح موضوع مجدد خواسته با در نظر گرفتن اوراق تسویه حساب در هیات همعرض اداره کار صادر و اعلام می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.


بدون برچسب شاخه : آراء وحدت رویه جدیدآراء وحدت رویه جدید,    بازدید : 1865   

لینک های اشتراکی

ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

اختیارات

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب نسخه پی دی اف نسخه پی دی اف

پیوندهای مرتبطقبل از ارسال نظر:

  • توجه کنید که نظرتان در ارتباط با همین مطلب باشد. در غیر اینصورت می‌توانید از فرم تماس استفاده نمایید.
  • در فرم نظرات می‌توانید از برخی کدهای ساده HTML استفاده نمایید.
  • اصلا پینگلیش ننویسید!